English Version        
首页 | 公司简介 | 产品与服务 | 解决方案 | 合作伙伴 | 成功案例 | 下载中心 | 联系我们  
成功案例
存储网络和灾难备份
       成功案例一
       成功案例二
       成功案例三
       成功案例四
       成功案例五
       成功案例六
       成功案例七
       成功案例八
       成功案例九
       成功案例十
       成功案例十一
       成功案例十二
       成功案例十三
       成功案例十四
       成功案例十五
       成功案例十六
       成功案例十七
       成功案例十八
       成功案例十九
       成功案例二十
       成功案例二十一
       成功案例二十二
       成功案例二十三
       成功案例二十四
       成功案例二十五
       成功案例二十六
       成功案例二十七
       成功案例二十八
       成功案例二十九
       成功案例三十
       成功案例三十一
       成功案例三十二
电子商务集成中间件
       某外资银行
大型主机相关软件
       主机仿真案例一
       主机仿真案例二
       主机仿真案例三
       典型客户
硬件和软件维护
       EMC高端磁盘维护
       典型客户
代理二手机
       典型客户
 
典型客户
主机及外设维护
	中国农业银行广东省分行
中国农业银行珠海市分行
中国农业银行中山市分行
中国农业银行东莞市分行
RS/6000维护
	柳州市商业银行
中国农业银行广东省分行
中国银行深圳软件开发中心
高阳万国电脑有限公司
上海海
VSE 系统维护
	中国农业银行广东省分行
中国农业银行珠海市分行
中国农业银行中山市分行
中国农业银行东莞市分行
OS/390系统维护
	中国工商银行湖南省分行
中国工商银行浙江省分行
中国工商银行深圳市分行
中国工商银行南京市分行
版权所有©广东鼎盛电脑有限公司